Verzekerd tegen overstroming?

Verzekerd tegen overstroming

Helaas is het niet meer ondenkbaar dat flinke delen van Nederland kunnen overstromen, ondanks al onze waterwerken. Denk aan de overstromingen in Limburg op 14, 15 en 16 juli. De geul overstroomde, de maas bereikte een recordhoogte en een dijkdoorbraak in Meerssen is een feit op 16 juli. Grote kans dat u verzekerd bent met een inboedelverzekering en opstalverzekering, maar kunt u daar aanspraak op maken in dit soort situaties?

Ben ik verzekerd tegen overstroming?

Wanneer er waterschade is ontstaan aan uw woning dat is veroorzaakt door hevige regenval, dan wordt dit vergoed via de opstal- en inboedelverzekering. Of dit water nu van een lekkend dak komt of regelrecht uw voordeur binnen stroomt maakt voor de verzekering niet uit.

Wat wel uitmaakt is dat een overstroming van een grote rivier vaak niet gedekt is in verzekeringen. Vermoedelijk zal hier dus ook geen dekking op worden gegeven wanneer in de situatie van Limburg blijkt dat de schade is veroorzaakt door het overstromen van de Geul of Roer.

Uitgebreide dekking afgesloten?

Er zijn aanvullende verzekeringen die dit dekken en ook de waterschade door lokale dijkdoorbraken, maar lang niet iedereen zal deze hebben afgesloten. Controleer hiervoor de voorwaarden van uw verzekering.

Contra-expertise bij waterschade

Stroomde het water al bij u binnen door de harde regenval voordat de rivieren overstroomden? Dan zou u bij de meeste verzekeringen recht hebben op vergoeding. Komt u er niet uit met uw verzekeraar, of wordt er niet of nauwelijks op uw schade gereageerd? Dan is het verstandig om een contra-expert van Schadeoplossing Nederland B.V. in te schakelen. Een contra-expert helpt u met het verhalen van de schade en kan het schadeproces aanzienlijk versnellen. Het inschakelen van een contra-expert via Schadeoplossing Nederland B.V. is kosteloos voor verzekerden. Hoe verdienen zij dan hun boterham? Zij declareren de kosten voor hun diensten op uw verzekering. U merkt daar verder niets van.

Schadeoplossing Nederland B.V. helpt bij waterschade door harde regenval

https://schadeoplossing.nl/waterschade

Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen

Inmiddels is de situatie door het kabinet uitgeroepen tot ramp. Daardoor kan de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen ingezet worden. Schade dat niet is verzekerd kan daardoor in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding.